Współczesny zinformatyzowany świat stawia nowe wyzwania we wszystkich dziedzinach życia. Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy niższym nakładzie pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędne jest połączenie wiedzy rolniczej ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych i informatycznych typowych dla nowoczesnego sadownictwa, uprawy czy hodowli. Organizowana konferencja umożliwi prezentację i połączenie wiedzy naukowej i praktycznej przez specjalistów z zakresu informatyki prowadzących badania i działalność dydaktyczną oraz specjalistów z zakresu informatyki stosowanej dostarczających rozwiązania wspierane przez informatykę dla szeroko rozumianej branży rolniczej dla najbardziej zainteresowanych czyli rolników z makroregionu północno-wschodniego. Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów.

W szczególności konferencja pozwoli na:

  • prezentację wyników badań w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie,
  • wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem informatyki w rolnictwie,
  • podnoszenie poziomu wiedzy w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie.


Obrady będą przebiegać w formie wygłaszania wykładów, referatów połączonych z dyskusją oraz warsztatów.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Wyższą Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Konferencja odbędzie się 19 stycznia 2018 roku w Łomży.

Miejsce konferencji to Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19